Dla kogo renta alimentacyjna?

Dla kogo renta alimentacyjna?

Opublikowany

Śmierć bliskiej osoby to trudne i przykre doświadczenie. W takich chwilach do traumy psychicznej często dochodzą również obawy o przyszłość związane z pogorszeniem się sytuacji finansowej. Jak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, w ubiegłym roku, łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła 36,7 mld zł. Wśród nich można znaleźć wypłacone renty alimentacyjne. Podpowiadamy, kto i jak może uzyskać takie świadczenie.
Renta alimentacyjna jest wypłacana przez właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe, w momencie pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny ubezpieczonego na skutek jego śmierci. Przyznane środki finansowe mają na celu pomoc w zabezpieczeniu przyszłości.

Kto może otrzymać rentę alimentacyjną?

Renta alimentacyjna, zgodnie z art. 446 § 2 kodeksu cywilnego przysługuje osobom bliskim zmarłego, wobec których ciążył obowiązek alimentacyjny. Do takich osób zaliczane są m.in. dzieci lub małżonek poszkodowanego.

– Warto pamiętać, że renta przyznawana jest również innym osobom bliskim, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środki na utrzymanie. Dotyczy to np. sytuacji, w których osoba zmarła żyła w konkubinacie. W takich wypadkach należy udowodnić, że ze zmarłym łączyły nas bliskie relacje zarówno emocjonalne jak i ekonomiczne. Do tego wystarczą wspólne zdjęcia lub oświadczenia sąsiadów czy przyjaciół, rachunki, wyciągi bankowe itp. – wyjaśnia Sylwia Kruk, kierownik działu wyjaśnień Centrum Odszkodowań DRB, firmy specjalizującej się w pomocy osobom poszkodowanym w uzyskaniu należnych świadczeń w związku ze śmiercią osoby bliskiej.

Jak uzyskać rentę alimentacyjną od ubezpieczyciela?

W pierwszej kolejności powinniśmy zgłosić się do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiona została polisa OC sprawcy.

 Zasadność oraz wysokość  ewentualnych świadczeń będzie uzależniona przede wszystkim od naszej aktualnej sytuacji materialnej oraz wysokości dochodów zmarłego. W przypadku dochodzenia wypłaty renty alimentacyjnej przede wszystkim należy wykazać różnice między wysokością budżetu domowego sprzed i po śmierci bliskiej osoby - dodaje Sylwia Kruk z Centrum Odszkodowań DRB.

Towarzystwo ubezpieczeniowe w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o  przyznanie renty alimentacyjnej poinformuje nas o swojej decyzji. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedstawienia uzupełniającej dokumentacji ubezpieczyciel od chwili dostarczenia wymaganych dokumentów ma 14 dni na wydanie stanowiska.
renta alimentacyjna_infografika.png
Czas na jaki zostaje przyznane świadczenie alimentacyjne jest określany indywidualnie dla każdej osoby uprawnionej. W przypadku dziecka zmarłego, renta alimentacyjna zazwyczaj jest przyznawana do czasu zakończenia nauki i osiągnięcia możliwości podjęcia pracy zarobkowej. W przypadku, gdy takie świadczenie przyjmują osoby niezdolne do podjęcia pracy zawodowej, renta wypłacana jest dożywotnio.

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

renta alimentacyjna_infografika.png

grafika | 245 KB

Pobierz
Dla kogo renta alimentacyjna_inf. prasowa_18.05.2017.pdf

pdf | 384 KB

Pobierz
Dla kogo renta alimentacyjna_inf. prasowa_18.05.2017.doc

doc | 485 KB

Pobierz

Odmowa wypłaty odszkodowania. Co dalej?

Bardzo  często osoby ubiegające się o wypłatę odszkodowania po odmowie ze  strony ubezpieczyciela rezygnują z dalszych starań. Niepotrzebnie. Taka  decyzja wcale nie musi oznaczać, że wnioskowane pieniądze nam się nie  należą. Podpowiadamy, co zrobić, gdy towarzystwo ube