Uszkodziłeś samochód przez pozimowe dziury w drodze? Należy Ci się odszkodowanie

Uszkodziłeś samochód przez pozimowe dziury w drodze? Należy Ci się odszkodowanie

Opublikowany

Wiosna, to nie tylko czas porządków naszych mieszkań, czy ogródków po zimie. To również czas częstych napraw samochodów, spowodowanych licznymi dziurami i wyrwami powstałymi przez uszkodzenia nawierzchni jezdni po zimie.
Obowiązek dbania o drogi oraz ich stan spoczywa na zarządcy lub właścicielu drogi, co wynika z Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 19 poz. 115 z późn. zm.). W sytuacji, gdy poszkodowany poniósł straty w postaci uszkodzenia samochodu z powodu złego stanu nawierzchni, warto pamiętać, że właściciel auta nie musi samodzielnie pokrywać kosztów naprawy. W takim przypadku należy starać się o odszkodowanie od zarządcy drogi, bowiem to zarządca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną. Jednak to do osoby poszkodowanej dochodzącej odszkodowania należy sprawdzenie, kto jest zarządcą drogi oraz udowodnienie mu niedopełnienia obowiązków.

Niezbędna dokumentacja

Po pierwsze, należy sfotografować miejsce – zarówno dziury lub wyrwy w drodze oraz uszkodzeń na pojeździe, jakie spowodowała. Zdjęcia będą stanowić dowody w sprawie. Następnie należy rozejrzeć się dookoła i poszukać świadków zdarzenia, którzy widzieli zdarzenie i potwierdzą naszą wersję zeznań. Należy ze świadkami spisać na miejscu oświadczenie, które będzie potwierdzeniem, że w danym dniu, o danej godzinie, w danym miejscu miało miejsce konkretne zdarzenie spowodowane dziurą w drodze. Dla własnego bezpieczeństwa i późniejszych silniejszych dowodów w sprawie warto na miejsce wezwać policję lub straż miejską. Przybili funkcjonariusze spiszą odpowiednią notatkę.

- W przypadku gdy faktycznie do naszej szkody doszło z powodu niedbalstwa zarządcy drogi warto ubiegać się o stosowne odszkodowanie, bo po prostu nam się należy
– zachęca Marzena Walkowska z Centrum Odszkodowań DRB, firmy specjalizującej się w pomocy osobom poszkodowanych w dochodzeniu ich praw.

- Jednak chcąc ubiegać się o świadczenia należy zadbać o wszystkie stosowne dokumenty potwierdzające zaistnieje sytuacji i udowodnienie winy zarządcy. Dlaczego? Wynika to z faktu, iż zarządy dróg niejednokrotnie wskazują na winę samego poszkodowanego. Jakie polskie drogi są każdy widzi, a  często zarządcy nie mają środków finansowych na ich odpowiedni remont. Stąd też bardzo często stosuje się znaki ostrzegawcze w wyznaczonych miejscach, informujące i ostrzegające o np. zniszczonej nawierzchni lub ograniczające prędkość do minimum.
– dodaje Walkowska z Centrum Odszkodowań DRB.

Co dokładnie znajdziemy w przepisach?

Zanim rozpoczniemy proces dochodzenia odszkodowania od instytucji odpowiedzialnej za skutki szkód powstałych w wyniku złego stanu drogi, najpierw należy ustalić status takiej drogi oraz jej zarządcę. Ustawa wyróżnia cztery kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Do kategorii zarządców dróg przepisy ustawy zaliczają przede wszystkim:
- na drogach krajowych: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
- na drogach wojewódzkich: zarząd województwa, na drogach powiatowych: zarząd powiatu,
- na drogach gminnych: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Artykułem, który stanowi podstawę prawną do wystąpienia o odszkodowanie  za naprawę pojazdu, jest art. 415 kodeksu cywilnego.

Jak zgłosić szkodę?

Z przygotowaną wcześniej dokumentacją ze zdarzenia, należy zgłosić się do odpowiedniego zarządcy drogi z wnioskiem o odszkodowanie. Tak złożone dokumenty powinny być rozpatrzone w ciągu 30 dni. W tym terminie, zarządca lub jego ubezpieczyciel odeślą do poszkodowanego rzeczoznawcę, który wyceni powstałe szkody lub odrzuci wniosek.

- Otrzymanie odszkodowania od zarządcy dróg jest jak najbardziej możliwe, natomiast nasza praktyka pokazuje, że nie należy to do łatwych zadań
– przyznaje Walkowska z Centrum Odszkodowań DRB.

– Dzieje się tak, bowiem w wielu przypadkach takie odszkodowanie wypłacane jest dopiero po skierowaniu sprawy na drogą sądową. Wynika to chociażby z faktu ciężkiego udowodnienia winy – niedbalstwa zarządcy drogi i okoliczności zaistniałego zdarzenia. Dlatego tak ważne jest, aby osoba poszkodowana była dobrze przygotowana do ubiegania się o odszkodowanie i najlepiej skorzystała z pełnomocnika, który znając zawiłości prawne jej w tym pomoże
– dodaje ekspert.

Korzystając z usług większości firm odszkodowawczych, poszkodowany nie musi od początku ponosić kosztów, gdyż wynagrodzenie jest zależne od sukcesu w sprawie – jeśli poszkodowany nie uzyska świadczeń nie zapłaci za usługę. Z roszczeniem o odszkodowanie uszkodzonego pojazdu, można zgłosić się w ciągu 3 lat od wystąpienia zdarzenia.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Pozimowe dziury w drodze_komunikaty prasowy.pdf

pdf | 233 KB

Pobierz
Pozimowe dziury w drodze_komunikaty prasowy.docx

docx | 476 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Poszkodowany na drodze?

temu

Wzrost liczby wypadków samochodowych jest standardowo wpisany w okres jesienno-zimowy. Mamy wówczas często do czynienia  ze  szkodami osobowymi, obejmującymi roszczenia z tytułu utraty zdrowia oraz związane z tym roszczenia o zwrot kosztów leczenia czy  dojazdów  do placówek medycznych.
Sprawca wypadku nie ma OC. Jak uzyskać odszkodowanie?

temu

Osoba, która uczestniczyła w zdarzeniu z nieubezpieczonym kierowcą ma pełne prawo do uzyskania odszkodowania. W takiej sytuacji wypłatą świadczeń zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który w ubiegłym roku wypłacił świadczenia wysokości 155 mln zł dla 5 300 osó
Centrum Odszkodowań DRB szykuje się na nowe wyzwania rynku

temu

Centrum Odszkodowań DRB rozpoczyna zmiany, które mają lepiej dostosować firmę do dzisiejszej rzeczywistości rynkowej i pomóc jej w przyszłości. Dwa główne kierunki to mniejsza, ale bardziej profesjonalna sieć agentów oraz rozbudowa nowoczesnych, elektronicznych kanałów p
Kolizja czy wypadek drogowy? Posłuchaj naszego eksperta w tym temacie.

temu

Co zrobić w przypadku kolizji lub wypadku drogowego? W jakim maksymalnym  terminie możesz ubiegać się o odszkodowanie?Na te i inne pytania  odpowiada Sylwia Kruk - Ekspert Centrum Odszkodowań DRB. Posłuchaj  nagrania, które może rozwiać Twoje wątpliwości.MATERIAŁ RADIOWY